Animación á lectura

 

TRES PASOS COS LIBROS

1. Achegamento ao libro

 

2. Despois de ler o libro

 

3. Actividades de expresión escrita ou creación literaria

 

4. Actividades de carácter global ou interdisciplinar

 

 

NORMAS XERAIS PARA ANIMAR A LER

 

Animar a ler dende a lectura

                    Hai que ter en conta estes aspectos:

 

Animar a ler dende a escritura

Para que os nenos e nenas lean á moi beneficioso axudarlles a producir os seus propios textos:

 

Animar a ler dende a oralidade

Traballar a linguaxe e expresión oral:

 

Animar a ler dende outras maneiras de expresión

 

Enlaces de animación á lectura

 

Portada