Asociación Galega de Educación para a Saúde


Enlaces relacionados co Medio

  


Centros de investigación

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas

Centro de Investigaciones sobre Desertización (CIDE)

Convención sobre Comercio Internacional de especies Amenazadas (CITES)

Internacional Environmental Technology Centre

 

Organismos

Axencia Europea do Medio Ambiente

Department of Energy. Human Radiation Experiments.

Junta de Andalucía - Consejería de Medio Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente

Programa das Nacións Unidas sobre Medio Ambiente

Unión Internacional para a Conservación da Natureza

Universidade Europea de Medio Ambiente

Universitat de Valencia. Delegación de Medio Ambiente. Antigua senda del Senent.

 

ONGs

ADENA (Asociación de Defensa y Estudio de la NAturaleza) - WWF España (1)

ADENA - WWF España (2)

ADENEX

AENOR

ANSAR

Club español de los residuos

Ecoweb Galicia

FAPAS

Fundación Semana Verde de Galicia

Greenpeace

SEO (Sociedad Española de Ornitología) - Birdlife

SGHN (Sociedade Galega de Historia Natural)

S.O.S. Biosfera

World Wildlife Found (WWF)

 

Xerais

Centro de Información Medioambiental (1)

Centro de Información Medioambiental (2)

Centro Informático Científico de Andalucía (facilita enlaces con todo tipo de servidores na Comunidade Autónoma de Andalucía e outros de fóra)

Ecoforo en castellano

Medio e arte románica no Camiño de Santiago

O Cebreiro

O Corcovado

Os Ancares Lucenses

Rede de recursos informativos sobre medio ambiente

Relación de recursos ambientais disponibles en Internet (1)

Relación de recursos ambientais disponibles en Internet (2)

Rías Baixas

Turismo de natureza

Turismo rural en Galicia

 

Natureza

Acuario

Cosmos

Expedición virtual ó Amazonas

Fauna ibérica en perigo de extinción

Flora de Galicia

Flores e comunicación

Información sobre cetáceos

Información sobre primates

Mundo canino

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

National Geographic

On Safari

Xardín Botánico de Kew, Londres

Zoológico de Madrid

Zooloxía

 

Clima

Información meteorolóxica de todo o planeta

Instituto Nacional de Metereología

Medio ambiente y clima

 

Dereito ambiental

Lexislación ambiental da Unión Europea

Medidas comunitarias en materia de medio ambiente

Resumen das disposicións sobre medio ambiente - TLCAN

Universidad de Sevilla - Web sobre derecho ambiental

 

Educación ambiental

ONG especializada en recursos sobre mocidade e medio ambiente en Europa

Projecto Larus - Educaçao Ambiental

Sociedad Balear de Educación Ambiental

 

Revistas

Quercus

 

Ferramentas de busca

Con sección de medio ambiente

Información de todo tipo sobre calquera continente, país, rexión ou cidade do mundo

Só enderezos de webs en español, conta con sección de medio ambiente

 

 Portada