Colexios Rurais Agrupados de Galicia

 

 

Que son os Colexios Rurais Agrupados: CRA?

   Son agrupacións de escolas unitarias da zona rural, dun ou varios concellos, constituíndo un só colexio público.

   Estas escolas agrúpanse coa finalidade de acadar novas expectativas pedagóxicas; deste xeito, as antigas escolas unitarias pasan a ser unidades do Colexio Rural Agrupado (CRA), permanecendo situadas nas mesmas localidades.

   Os CRA contan con meirandes recursos persoais, económicos e materiais cás escolas unitarias.

 

Historia e Constitución

   No curso 1988-89 comezou en Galicia o funcionamento, en plan experimental, dos primeiros Colexios Rurais Agrupados, ao abeiro do Decreto 63/1988, de 17 de marzo, e a Orde do 14 de abril de 1988, da Xunta de Galicia.

   Na actualidade a creación dos CRA está regulada polo Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG 21-10-1996), artigos 2 ao 6, e pola Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG, 02-09-1997).

 

Obxectivos

   Lograr unha participación activa de todos os membros da comunidade educativa, contribuíndo á revitalización das escolas unitarias, evitando o desarraigo dos nenos do seu contorno familiar e natural.

   Enriquecer o labor docente formando equipos permanentes de traballo, elaborando e aplicando proxectos pedagóxico-didácticos conxuntos, evitando o illamento persoal e profesional, de xeito que repercuta na formación dos nenos.

   Elevar a calidade do ensino nas comunidades rurais.

 

Características

- Existencia dunha sede como centro administrativo e punto de encontro de todos os membros da Comunidade Educativa: profesorado, alumnado, pais e nais, etc.

- Ao profesorado titor das unidades engádese profesorado especialista itinerante, e outros en función das necesidades de cada centro

- Órganos de goberno:
a) Unipersoais: director
/a, xefe/a de estudios e secretario/a.
b) Colexiados: consello escolar e claustro de profesores.

- Órganos de coordinación docente:
a)  Equipos de ciclo.
b) Comisión de coordinación pedagóxica.
c) Equipo de normalización lingüística.
d) Equipo de actividades complementarias e extraescolares.

 

Bibliografía

 

Segovia Largo, Ángel; Maceiras García, María Lourdes. Os colexios rurais agrupados en Galicia, centros con calidade. Revista Galega de Educación. 2018; 70: 68-73.

Dispoñible en: http://hdl.handle.net/11093/1163

 

Segovia Largo, Ángel. Os colexios rurais agrupados, outro modelo de educación rural en Galicia. EDUGA, Revista Galega do Ensino. 2011; 62.

Dispoñible en: http://www.edu.xunta.gal/eduga/node/44

 

Segovia Largo, Ángel; Maceiras García, Lourdes. Os Colexios Rurais Agrupados, un novo modelo de educación rural en Galicia. Salud Pública y Educación para la Salud. 2004; 4 (1): 20-27.

Dispoñible en: https://ageps.webs.uvigo.es/crasga/2004-spyeps-Segovia_Maceiras.pdf

 

Maceiras García, L; Segovia Largo, A. Educación para la salud realizada en las escuelas unitarias de Galicia con alumnado de infantil y primaria. En: Colomer C et al (eds.). Invertir para la salud en un mundo globalizado. Estilos de vida y educación para la salud. Zaragoza: Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria; 2001. 72.

Dispoñible o resumo en: https://www.gacetasanitaria.org/es-mesa-comunicaciones-poster-iii-estilos-articulo-13021024  (En pdf)

 

Maceiras García, L; Segovia Largo, A. Obstáculos para llevar a cabo la Educación para la Salud en la escuela en las escuelas unitarias rurales de Galicia. En: Colomer C et al (eds.). Invertir para la salud en un mundo globalizado. Estilos de vida y educación para la salud. Zaragoza: Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria; 2001. 73.

Dispoñible o resumo en: https://www.gacetasanitaria.org/es-mesa-comunicaciones-poster-iii-estilos-articulo-13021024  (En pdf)

 

Maceiras García, ML; Segovia Largo, A; García López, T; Barros Dios, JM; Sampedro Martínez, P; Bernal Vizoso, MC; Gestal Otero, JJ. A saúde e a educación psicomotriz nas escolas unitarias dun C.P.R.A. Adaxe, Revista de Estudos e Experiencias Educativas. 1995; 11: 77-85.

Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/571

 

Segovia Largo, Ángel. O ritmo nas escolas unitarias. Saudiña. 1994; 1: 7-8.

Dispoñible en: https://ageps.webs.uvigo.es/crasga/1994-s1-Segovia.pdf

 

 

Ortigueira Piñeiro, Lucía. C.R.A. de Valga: O rexurdimento da escola rural. DENDE VALGA. Un espazo para a comunicación local. 2 xuño, 2021.

https://luciaortigueira.home.blog/2021/06/02/c-r-a-de-valga-o-rexurdimento-da-escola-rural/

 

Pérez Pena, Marcos. As escolas rurais: un modelo educativo que gaña atractivo no medio da pandemia. Praza. 21 setembro, 2020.

https://praza.gal/acontece/as-escolas-rurais-un-modelo-educativo-que-gana-atractivo-no-medio-da-pandemia

 

Marqués, Saray. Como hemos cambiado (1941-2013). Escuela. 2013; 4.000 (1.575): 6-7. [Fala dos CRA de Galicia na páxina 7, columna 3, liñas 40-54].

Dispoñible en: https://ageps.webs.uvigo.es/crasga/Escuela7-11-2013.pdf

 

 Medios de Comunicación

http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2009/07/02/0003_7821635.htm

http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2009/07/05/0003_7828402.htm

 

 

CRA de Galicia

Mapas do alumnado dos CRA de Galicia: 2003-04, 2004-05, 2005-06.

Evolución dos CRA en Galicia:

       por cursos: dende 1988-89 ata 2003-04

       por anos e especificados: dende 1988 ata 2005

       mapa dos CRA de Galicia (curso 2003-04)

       mapa dos CRA de Galicia (curso 2006-07)

Evolución numérica:

       alumnado e profesorado dos CRA de Galicia no curso 2002-03

       alumnado e profesorado dos CRA de Galicia no curso 2003-04

       alumnado e profesorado dos CRA de Galicia no curso 2004-05

       alumnado e profesorado dos CRA de Galicia no curso 2005-06

 

Os CRA, un novo modelo de educación rural en Galicia

 

Premios ao CRA de Ponteceso

Premios ao CRA de Teo

Premios ao CRA de Tui

 


(Para ver en grande, picar sobre a imaxe)

 

Colexios Rurais Agrupados de Galicia na actualidade:

   Provincia da Coruña:

- Bergondo - CRA de Bergondo
Teléfono: 981 791 896
Correo electrónico: cra.bergondo@edu.xunta.es

- Boqueixón-Vedra - CRA de Boqueixón-Vedra
Teléfono: 600 707 026
Correo electrónico:

- Cabana de Bergantiños - CRA "Os Remuiños"
Teléfono: 981 748 773
Correo electrónico: cra.remuinos@edu.xunta.es

Enderezo URL: http://www.edu.xunta.es/centros/craremuinos/

- Carballo - CRA "Ponte da Pedra"
Teléfono: 981 703 403

Correo electrónico: cra.ponte.pedra@edu.xunta.es
Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/crapontepedra/

               http://crapontedapedra.blogspot.com.es/

- Coristanco - CRA "Novo Mencer"
Teléfono: 981 733 356
Correo electrónico: cra.novo.mencer@edu.xunta.es

- Culleredo - CRA de Culleredo
Teléfono: 981 662 094
Correo electrónico: cra.culleredo@edu.xunta.es

Enderezo URL: http://www.edu.xunta.es/centros/craculleredo/

- Dodro - CRA de Dodro
Teléfono: 981 802 421
Correo electrónico: cra.dodro@edu.xunta.es

- Malpica de Bergantiños - CRA "Pedra da Arca"
Teléfono: 981 721 610
Correo electrónico: cra.pedra.arca@edu.xunta.es

- Narón - CRA de Narón
Teléfono: 981 388 782
Correo electrónico: cra.naron@edu.xunta.es

Enderezo URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cranaron/

- Oroso - CRA de Oroso
Teléfono: 981 694 607
Correo electrónico: cra.oroso@edu.xunta.es

- Ponteceso - CRA "Nosa Señora do Faro"
Teléfono / Fax: 981 714 692
Correo electrónico: cra.senhora.faro@edu.xunta.es
Enderezo URL:
http://www.craescuela.net

- Rianxo - CRA de Rianxo
Teléfono: 981 863 305
Correo electrónico: cra.rianxo@edu.xunta.es

Enderezo URL: http://www.edu.xunta.es/centros/crarianxo/

- Santa Comba - CRA de Santa Comba
Teléfono: 981 881 327
Correo electrónico: cra.santacomba@edu.xunta.es

Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/crasantacomba/

               http://crasantacomba.blogspot.com.es/

- Teo - CRA de Teo
Teléfono: 981 807 168
Correo electrónico: cra.teo@edu.xunta.es

Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/crateo/

               http://centros.edu.xunta.es/cradeteo/ant

- Valdoviño - CRA de Valdoviño
Teléfono / Fax: 981 487 511
Correo electrónico: cra.valdovino@edu.xunta.es

   Provincia de Ourense:

- Monterrei - CRA de Monterrei
Teléfono: 988 418 077
Correo electrónico: cra.monterrei@edu.xunta.es

Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cramonterrei/

               https://cramonterrei.wordpress.com/

- Ribadavia - CRA "Amencer"
Teléfono: 988 472 089
Correo electrónico: cra.amencer@edu.xunta.es

   Provincia de Pontevedra:

- Gondomar - CRA "Antía Cal"
Teléfono / Fax: 986 360 964
Correo electrónico: cra.antia.cal@edu.xunta.es

- Meis - CRA de Meis
Teléfono: 986 712 527
Correo electrónico: cra.meis@edu.xunta.es

Enderezo URL: http://www.edu.xunta.es/centros/crameis/

- O Rosal - CRA "María Zambrano"
Teléfono: 986 610 335
Correo electrónico: cra.maria.zambrano@edu.xunta.es

Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cramariazambrano/

               https://cramariazambrano.wordpress.com/

- Ponteareas - CRA "A Picaraña"
Teléfono: 986 649 322
Correo electrónico: cra.apicarana@edu.xunta.es

Enderezo URL: http://www.edu.xunta.es/centros/craapicarana/

- Ribadumia - CRA de Ribadumia
Teléfono: 666 410 195
Correo electrónico: cra.ribadumia@edu.xunta.es

Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/craribadumia/

               http://craderibadumia.blogspot.com.es/

- Salceda de Caselas - CRA "Raíña Aragonta"
Teléfono / Fax: 986 349 118

Correo electrónico: cra.raina.aragonta@edu.xunta.es
Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/crarainaaragonta/

               http://crarainaaragonta.blogspot.com.es/

- Salvaterra de Miño - CRA "A Lagoa"
Teléfono: 986 659 363
Correo electrónico: cra.alagoa@edu.xunta.es

Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/craalagoa/

               http://craalagoasalvaterra.blogspot.com.es/

- Tomiño - CRA "Mestre Manuel Garcés"
Teléfono: 986 622 775
Correo electrónico: cra.tominho@edu.xunta.es

Enderezos URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cratominho/

               http://cramestremanuelgarces.blogspot.com.es/

- Tui - CRA "Mestra Clara Torres"
Teléfono: 986 604 436
Correo electrónico: cra.mestra.clara@edu.xunta.es

Enderezo URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cramestraclara/

- Valga - CRA de Valga
Teléfono: 986 556 777
Correo electrónico: cra.valga@edu.xunta.es

- Vilaboa - CRA de Vilaboa
Teléfono: 986 708 362
Correo electrónico: cra.vilaboa@edu.xunta.es

 

Para máis información pode mandar un correo electrónico a:

 

Un novo modelo de educación rural:

A túa escola nun Colexio Rural Agrupado!

 

 Municipios de Galicia

-- A Coruña

-- Lugo

-- Ourense

-- Pontevedra

 Documento de organización do Centro (DOC) [EI-EP]. Curso 2006-07 --> En formato 'pdf'   

 Libro 'La acción tutorial en el marco docente' --> En formato 'pdf'   
    Encadre teórico-metodolóxico da función titorial na educación.
    Autores : Ángel Segovia Largo e Xoán Emilio Fresco Calvo, docentes e membros do Seminario Galego de Educación para a Paz.

 Capítulo 'La acción tutorial en el marco docente', no libro 'La función tutorial' --> En formato 'pdf'   
    Autores : Ángel Segovia Largo e Xoán Emilio Fresco Calvo.

 

 Artigo: Andersen na aula de Infantil

 

 Papiroflexia: Día escolar pola PAZ: páxina 1, páxina 2.

 Animación á lectura

 Enlaces a sitios de animación á lectura

 Revista Galega do Ensino

 Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado

 Revistas españolas de Educación

 e-revist@s

 

 Informe PISA - Evaluación internacional de alumnado da OCDE

 

 Calendario Escolar

 

Esta páxina web está a funcionar dende novembro de 1997.
Última modificación: 17/06/21